Psikoloji Nedir?

admin

Değişmeyen ve gelişmeyen her şey; ölür!
Yönetici

İtibar:

Psikoloji Nedir?

Her insanın psikolojisi farklıdır. Yaşadıkları hayat kalitesine göre psikolojik durum farklılık gösterir. Psikoloji nedir sorusu tam burada hayatımızın içerisinde yer alır. Psikoloji bir ruh bilimidir, insanın davranışını ve düşüncesini inceler. Psikolojinin hedefinde davranışların neden olduğunu anlamak, kaynağını araştırmaktır.

Psikolojinin Hayatımızdaki Önemi Nedir?

Psikoloji, davranışların neden olduğunu yorumlamak için çok önemlidir. Davranışların neden ve niçin yapıldığı, nasıl karar verildiğini anlamak için öğrenilmesi gereken bir bilim dalı olan psikoloji günlük hayattaki davranışlarımızın altında yatan sebepleri öğrenmemize yardımcı olur.

Psikolojinin Amaçları Nelerdir?

Psikolojinin amaçları 4 ayrı maddeye ayrılmaktadır.

Bunlar;

  • İnsan davranışını anlayıp çözümleme
  • İnsan davranışını anlayıp açıklayabilmek
  • Davranışları önceden kestirebilme
  • İnsan davranışlarını kontrol edebilme
Psikoloji sayesinde davranışlar kontrol altına alınabilir. Kişinin yaptığı şeylerin bir nedeni olduğu bilinir ve bilinçli şekilde kontrol altına alınması sağlanır

Psikolojinin Uygulama Alanları Nelerdir?

Her farklı alanda uygulanan psikoloji dalı farklıdır.

Bunlar şu şekilde sıralanır;

  • Sağlık psikolojisi
  • Çevre psikolojisi
  • Klinik psikolojisi
  • Adli psikoloji
  • Eğitim psikolojisi
  • Danışmanlık psikolojisi
Bu alanlarda incelenen olaylar da farklıdır. Kişiden kişiye ve çevreden çevreye göre farklılık gösterir

Sağlık Psikolojisi

İnsanların hastalıklarla nasıl başa çıktığı ve bu süreçte hangi yöntemleri tercih ettiğiyle ilgilenir. Hasta ve hekim arasındaki ilişkiyi inceler ve sorunlar hakkında psikolojik çalışmalar yapar

Çevre Psikolojisi

Çevrenin, insan psikolojisine nasıl etki ettiğiyle ilgilenir. Çevre ile insan psikoloji arasındaki etkileşimi inceler.

Klinik Psikoloji

Uyum, duygusal, biyolojik, psikolojik, sosyal davranışlarına odaklanır. Kişinin çevresi içindeki uyumu ve psikolojik sağlığıyla ilgilenir.

Adli Psikoloji

Mahkemelerde suçlunun akli dengesinin yerinde olup olmadığı suç sırasında psikolojik etmenlerin neler olduğu ile ilgilenirler.

Eğitim Psikolojisi

Öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkiyi geliştirme, adil bir öğrenci yetiştirme konusunda çalışmalar yapılır.

Danışmanlık Psikolojisi

Bireyin hayat kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunur. Karar alıp verme yönünde becerisinin gelişmesini amaçlar. Uyumsuzluk ve karar verememe problemleriyle başa çıkabilme konusunda bireyle çalışmalar yapılır.
 

İtibar:

Bu aralar hepimizin morale ihtiyacı var zira psikoloji denen şey bozulmakla kendini iyileştirmek arasında gidip geliyor.
 
Üst